Психолог и логопед

Детското развитие изисква внимание.
Специфичните нарушения на
развитието - професионална помощ от психолог и логопед.

Погрижете се навреме

Консултация, оценка и терапия на:

  • Нарушения в говора;
  • Неправилно изговаряне на звукове;
  • Училищна готовност и обучителни затруднения (дислексия и дисграфия);
  • Емоционално - поведенчески проблеми.

Терапевтично студио

В Терапевтично студио ще получите професионална помощ от висококвалифициран детски психолог и логопед - психологична консултация, диагностика и оценка на когнитивните процеси, диагностика и оценка на езиковата система, говора, поведението, семейното функциониране, терапия на различни разстройства и др. още

Оценка на детското развитие

Оценка на детския аутизъм CARS2

Скалата дава възможност за определяне на функционалните способности на лицето и даване на обратна връзка към семейството.

Оценка на детското развитие

Рейтинг скала за оценка на детското развитие Developmental Profile 3 (DP-3).

Оценка на дислексия на развитието DDE-2

Батерията от тестове позволява да се направи оценка на нивото на придобитите умения за четене и писане.

Всички права запазени | ©tm-studio | 2018